มอบเงินทำบุญจากการจำหน่ายเสื้อเด็กอ๊าม 2015

Event on

20

Nov 2015

บริษัท ดิแอทติจูด คลับ และบริษัทในเครือ ร่วมมอบเงินทำบุญจากการจำหน่ายเสื้อเด็กอ๊าม 2015 ให้กับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้

 

บริษัท ดิแอทติจูด คลับ และบริษัทในเครือ
ร่วมมอบเงินทำบุญจากการจำหน่ายเสื้อเด็กอ๊าม 2015 

ให้กับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่

- ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
- ศาลเจ้าสามกอง
- ศาลเจ้าบางเหนียว
- ศาลเจ้ากะทู้
- ศาลเจ้าท่าเรือ
-ศาลเจ้าเชิงทะเล
- ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 76,330 บาท

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้

 

Back to News Page

 

Other News

สนับสนุนน้ำดื่มโครงการ 88 พรรษา บริจาคโลหิต

บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 400 ขวด เพื่อมอบให้แก่ผู้บ...

Event on: 3 Dec 2015

เทศกาลถือศีลกินผัก 2015

บริษัท The Attitude Club และบริษัทในเครือ มีความภาคภูมิใจและมีความยินดีที่จ...

Event on: 12 Oct 2015

"ชาวดิแอทติจูดคลับ" ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น “พ้อต่อ” ปี 2558

บริษัท ดิ แอท ติ จูด คลับ จำกัด และบริษัทในเครือ นำโดย คุณวีระชัย ปรานวีระ...

Event on: 9 Sep 2015